Nguyên tắc chấm điểm GPP áp dụng cho các quầy thuốc trong năm 2018

Bộ Y tế trong ngày 21/01/2018 đã ban hành Thông tư 02/2018/TT-BYT nhằm quy định về tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP). Theo đó, quy trình đánh giá, nguyên tắc chấm điểm và phân loại đáp ứng GPP đối với các quầy thuốc, nhà thuốc trên toàn quốc được quy định cụ thể như sau:

Ngày đăng: 17-03-2018

3,584 lượt xem

1. Quy trình đánh giá
Bước 1: Đoàn công bố Quyết định thành lập đoàn đánh giá, mục đích, nội dung, kế hoạch dự kiến tại cơ sở bán lẻ;

Bước 2: Cơ sở trình bày tóm tắt về tổ chức, nhân sự và hoạt động triển khai, áp dụng GPP hoặc nội dung theo đợt đánh giá;

Bước 3: Đoàn sẽ đánh giá thực tế việc triển khai áp dụng GPP theo từng nội dung cụ thể đã nêu;

Bước 4: Đoàn sẽ họp với cơ sở để thảo thuận đánh giá, phân loại, kết quả đã thu hoạch;

Bước 5: Lập và ký biên bản theo mẫu 02 tại phụ lục III kèm theo Thông tư 02/2018/TT-BYT.

>>SERUM TRỊ NÁM BIFA - XUA TAN NỔI LO VỀ NÁM<<

2. Nguyên tắc chấm điểm
- Điểm chuẩn của từng tiêu chí quy định trong Danh mục kiểm tra tại Phụ lục II 2a, 2b, 2c theo nguyên tắc chấm từng bước.

- Điểm chấm cho từng tiêu chí phải là điểm tối đa, không cho điểm trung gian.

- Điểm cộng được áp dụng nếu cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện cao hơn quy định tối thiểu.

- Điểm trừ nếu cơ sở bán lẻ thuốc có thực hiện tiêu chí nhưng còn nhiều tồn tại.

- Đối với cơ sở bán lẻ thuốc đang hoạt động,việc đánh giá, chấm điểm được tính trên hoạt động thực tế tại cơ sở bán lẻ thuốc.

- Đối với cơ sở bán lẻ thuốc mới thành lập, chưa hoạt động:

Trước khi hoạt động: chấm điểm trên kết quả triển khai thực tế;

Khi đã đi vào hoạt động: chấm điểm dựa trên hồ sơ, quy trình thao tác chuẩn, biểu mẫu để triển khai hoạt động.

- Tổng điểm để tính phân loại đáp ứng của cơ sở bán lẻ thuốc không tính đối với các tiêu chí cơ sở bán lẻ thuốc không hoạt động.

>>SERUM TRỊ MỤN BIFA - SẢN PHẨM NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN<<

3. Phân loại đáp ứng GPP
- Cơ sở bán lẻ thuốc đáp ứng GPP: Cơ sở bán lẻ thuốc không mắc lỗi nào thuộc điểm không chấp nhận và đạt 90% trên tổng điểm trở lên.

- Cơ sở bán lẻ thuốc phải báo cáo khắc phục: Cơ sở bán lẻ thuốc không mắc lỗi nào thuộc điểm không chấp nhận và đạt 80-90% trên tổng điểm.

- Cơ sở bán lẻ thuốc không đáp ứng: Cơ sở bán lẻ thuốc mắc từ 01 lỗi thuộc điểm không chấp nhận trở lên hoặc chỉ đạt dưới 80% trên tổng điểm.

GỌI NGAY 0919.811.003
 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 
 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG TOÀN QUỐC

HỆ THỐNG NHÀ THUỐC PHÂN PHỐI

HUNGVUONG PHARMA
"Tất cả vì sức khoẻ và sắc đẹp"

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc

 

 

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha